021 66629009

ارتباط با ما

-->

سیم مفتولی

 سیم مفتولی روکشدار در ساختمان‌سازی و صنایع دیگر از جمله تولید توری‌های گابیون، توری مش، سیم مفتول حرارتی و مسی، تولید سبد کابل و...استفاده م